ZASŁYSZANE

Temat: SZKOŁY FOTOGRAFICZNE
Prywatna Szkoła Policealna - kierunki: Fotografia, Reklama 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 120 tel. (0-prefix-33) 811-81-81 Technikum Fototechniczne - Zespół Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza 85-821 Bydgoszcz, ul. Łukasiewicza 3 tel./fax: (0-prefix-52) 361-10-08 Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Wydział Wychowania - Artystycznego 42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 62 tel. (0-prefix-34) 365-68-16 Studium Fotografii Artystycznej 80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 18/4 tel. (0-prefix-58) 41-76-58, 31-11-25 Międzywydziałowy Zakład ... Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 81-522 Gdynia, ul. Orłowska 39 tel. (0-prefix-58) 624-82-13 Wyższe Studium Fotografii - Regionalne Centrum Kultury 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/30 tel. (0-prefix-75) 752-67-69, 752-69-18 Policealne Studium Zawodowe - Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34 tel. (0-prefix-75) 755-10-83, fax: 755-13-79 Technikum Fotograficzne - ZSZ im. E. Abramowskiego 40-659 Katowice, ul. Harcerzy ... Wydział Radia i Telewizji - Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego 40-147 Katowice, ul. Bytkowska 1b tel. (0-prefix-32) 59-70-71, 58-24-21 Studium Fotografii - Policealna Szkoła Technologii Informatycznych 31-155 Kraków, ul. Warszawska 4 tel. (0-prefix-12) 422-60-95 Studium Fotografii Reklamowej - Policealna Szkoła Technologii Informatycznych 31-155 Kraków, ul. Warszawska 4 tel. (0-prefix-12) 422-60-95 Prywatne Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych 30-816 Kraków, ul. Na Wrzosach 57 tel. (0-prefix-12) 658-13-38 Akademia Sztuk Pięknych - Wydział Grafiki 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 tel. (0-prefix-12) 632-13-31, 632-48-96 Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy - kierunek: Fotografia 38-400 Krosno, ul. Mirandoli Pika 8 tel. (0-prefix-13) 432-05-44 Wyższe Studium Fotografii - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera 90-323 Łódź, ul. Targowa 61/63 tel. (0-prefix-42) 674-39-43 wewn. 215, 216, 217 Policealne Studium Zawodowe - Szkoła Projektowania i Reklamy 91-819 Łódź, ul. Współzawodnicza 2 tel. (0-prefix-42) 640-60-32 Zespół Szkół Artystycznych Danuty Sokołowskiej 09-400 Płock, ul. Jachowicza 2/4 tel. (0-prefix-24) 264-22-09 Akademia Sztuk Wizualnych 61-819 Poznań, ul. Taczaka 20 tel. (0-prefix-61) 853-74-72 Wielkopolska Szkoła Fotografii 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6 tel. (0-prefix-61) 855-36-01, 855-50-50 Wielkopolska Szkoła Fotografii 60-785 Poznań, ul. Grunwaldzka 22 tel. (0-prefix-61) 865-65-01 Akademia Sztuk Pięknych - Wydział Komunikacji Multimedialnej - Katedra Fot. Zaoczne Studium Fotograficzne 60-967 Poznań, ul. Aleje Marcinkowskiego 29 tel. (0-prefix-61) 855-25-21 Szkoła Fotografii Fotomedia - kierunki: Fotografia Reklamowa, Fotografia Prasowa 81-805 Sopot, ul. Podjazd 1 tel. (0-prefix-58) 550-04-36 WFH - Sopocka Szkoła Fotografii 81-717 Sopot, ul. Haffnera 30/2 tel./fax: (0-prefix-58) 551-73-12 Policealne Studium Plastyczne - Zespół Szkół Artystycznych TOP-ART 70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14 tel. (0-prefix-91) 812-79-90, 812-79-91 Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury - Zespół Szkół Artystycznych TOP-ART 70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14 tel. (0-prefix-91) 812-79-90, 812-79-91 Studium Policealne - Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji - kierunek: Fotografia Artystyczna 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 41/47 tel. (0-prefix-56) 655-72-62 Studium Fotografii ZPAF 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 8 tel./fax: (0-prefix-22) 635-86-97, 831-03-86 Warszawska Szkoła Fotografii 02-515 Warszawa, ul. Puławska 1 lok. 48 tel./fax: (0-prefix-22) 849-28-15 kom. 0-501-125-960 Artystyczna Policealna Szkoła Zawodowa - Studio Sztuki - kierunek: Fotografia Artystyczna 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15 tel./fax: (0-prefix-22) 869-90-16, tel. 839-68-65 Policealne Studium Zawodowe - Zespół Szkół Fototechnicznych 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13 tel. (0-prefix-22) 838-70-91, fax: 838-91-69 Warszawska Szkoła Reklamy - kierunek: Fotografia Reklamowa 02-776 Warszawa, ul. Gandhi 11 tel. (0-prefix-22) 641-04-06, 644-24-27 Warszawska Szkoła Reklamy - kierunek: Fotografia Reklamowa 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 tel. (0-prefix-22) 641-04-06 Europejska Akademia Fotografii 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 82/86/194 tel. (0-prefix-22) 646-56-33 Wyższe ... 327-66-92 Wyższe Studium Fotografii AFA 50-257 Wrocław, ul. Drobnera 5 tel./fax: (0-prefix-71) 327-66-91, 327-66-92 Policealna Szkoła Zawodowa - Szkoła Reklamy - kierunki: Fotografia Reklamowa, Reklama 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 tel....
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=58432Temat: studia on-line
Chcesz studiować ,,na odległość" z wykorzystaniem Internetu? Oto szkoły, które Ci to umożliwią! 1. Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość ,,OKNO", Zaoczne Studia Inżynierskie, Studia Podyplomowe, także nauka jednego przedmiotu, Więcej informacji na ich stronach: www.okno.pw.edu.pl, tel. (022) 660 77 70 2. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny Zaoczne Studia Inżynierskie, kierunek Informatyka Eksternistyczne Studia licencjackie, kierunek Zarządzanie i Marketing Więcej informacji na ich stronach: www.puw.edu.pl, infolinia 801 080 888 3. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Studia Inżynierskie Więcej informacji na ich stronach: www.pjwstk.edu.pl www.int.pjwstk.edu.pl tel.: (022) ... 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kursy dla studentów, jak również dla osób spoza uczelni Więcej informacji na www.e-sgh.pl, bos@sgh.waw.pl lub pod numerem tel. (022) 337 9723 6. Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej Więcej informacji na www.dec.pg.gda.pl 7. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej studia licencjacie na kierunku zarządzanie i marketing w przygotowaniu: filologia i politologia. Więcej informacji na www.e-uczelnia.edu.pl, info@e-uczelnia.edu.pl, lub pod numerami tel. (033) 816 51 69, 816 51 70 8. Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University studia podyplomowe w trybie e-learning oraz 4-letnie studia licencjackie w trybie e-learning Więcej informacji na www.pou.pl, www.wsz-pou.edu.pl 9. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim Więcej informacji na www.pamctr.uni.lodz.pl 10. Akademia Polonijna w Częstochowie Szkoła oferuje studia przez Internet na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Są to studia magisterskie na kierunku Ekonomia. Więcej informacji: www.ap.edu.pl, tel. (034) 368 09 21 11. Wyższa Szkoła Biznesu National-Luis University Studia zaoczne wspomagane przez Internet na kierunkach zarządzanie strategiczne ... Zarządzania Operacyjnego, Budowa Przewagi Konkurencyjnej oraz Rachunkowość i Finanse Więcej informacji: tel./fax. (022) 754 67 70 lub 754 67 80 e-mail: info@isbiz.pl e-mail: wiab@wiab.pl www.isbiz.edu.pl 13. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szkoła oferuje: ... lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności studiujący za pośrednictwem Internetu w szkole wyższej państwowej lub niepaństwowej mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Student", prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy ktoś z Państwa studiuje lub uczy się w szkołach policealnych, pomaturalnych? Co wg Pańswa jest barierą do kontynuowania nauki?
Źródło: zielonylisc.fora.pl/a/a,28.html